Beskrivelse af centeret

Hjemmesiden er under opbygning.
Vi undskylder for alle fejl og mangler!


Danish Kidney Research Center er et murløst center, som vil sætte fokus på forskning inden for benigne og maligne nyresygdomme. Dette vil ske gennem projekter og samarbejde mellem landets øvrige urologiske afdelinger, universiteter samt udenlandske samarbejdspartnere (se styregruppe).